[ เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ]

ZHIYUN NEW PRODUCT 

TOUCH & TRY

6 Jul 2023 | Registration 1.30PM | FLC MUNx2 Zone, Third Floor @Seacon Square Srinagarindra

[ ABOUT THE EVENT ]

WELCOME TO ZHIYUN NEW PRODUCT TOUCH & TRY

      ขอเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงาน Zhiyun New Product Touch & Try งานเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยภายในงาน ทุกท่านจะได้ร่วมทดสอบสินค้าใหม่ พร้อมร่วมรับฟังทิศทางทางการตลาดในอนาคตจากทาง Zhiyun

       โดยทาง Zhiyun Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

The Digital STM Limited Partnership

[ INFOMATION ]

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566

เริ่มลงทะเบียนเวลา
13.30 น. เป็นต้นไป

FLC MUNx2 Zone, Third Floor @Seacon Square Srinagarindra

DO YOU WANT TO JOIN THE EVENT ?

REGISTER NOW!

กรอกฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียน

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา